Nästa steg för Ulleråker – fortsatt satsning på Hospitalsträdgården

Föreningar som kommer med idéer och tar egna initiativ. Det vill
Uppsala kommun se mer av i Ulleråker.
– Vi tror att det finns många människor med egna idéer för om­rådet, säger Kristina Sandberg, projektledare för Ulleråker.

Det finns många planer för Ulleråker, bland annat en skördefest i oktober i Hospitalsträdgården. Kommunen vill locka fler Uppsalabor till parken.
– Det är klart att vi på kommunen kan informera om att parken finns, men det finns så mycket möjligheter. Vi tror att det finns många människor inom till exempel olika föreningar som har egna idéer om vad vi ska göra med platsen, säger Kristina.
Under året har aktiviteten i parken utökats med boulebanor och en picknickflotte, som var initiativ från en förening.
– Vi vill aktivera fler föreningar och välkomnar egna initiativ, säger Anders Bäccman, kommunikatör på Uppsala kommun.
Flera förändringar kommer att ske i stadsdelen under de kommande åren.
Uppsala kommun tar just nu fram strukturskisser för bland annat parkområdet.
– Vi planerar för ett färdigställande av parken år 2025, men förändringarna pågår ju redan nu. Bland annat tar vi bort sly så det blir bättre utsikt så att man kan se Hospitalet bättre, säger Kristina.

Kristina Sandberg och Anders Bäccman.

Mer långtgående är planerna på att börja bygga nya bostäder år 2025. Dock blir det komplicerat eftersom kommunen behöver bygga på ett grundvattenområde. Detaljplanen som tagits fram för Ulleråker överklagades vid mark- och miljödomstolen, men den överklagan avslogs. Nu har den överklagats igen, till mark- och miljööverdomstolen.
– Just nu väntar vi på om det kommer att beviljas ett prövningstillstånd, säger Kristina.
– Antingen så blir det inget prövningstillstånd, och då står vår tidsplan fast. Eller så blir det prövningstillstånd, och då vet vi inte hur lång tid det kan ta. Men vi tror inte det kommer påverka tidsplanen så mycket, säger Anders.

Som i resten av Uppsala är det stort fokus på hållbarhetsfrågor. Förutom frågan om grundvattnet är det viktigt att det är lätt att ta sig runt i området med cykel, genom att gå eller åka kollektivt.
– Vi planerar att ha en stark kollektivtrafik, så att folk som bor i området kan leva hållbart, säger Anders.
– Vi följer utvecklingen och omvärldsspanar, och tittar hur man kan bygga för att nå hållbarhetsmålen, säger Kristina.
Utvecklingen av Ulleråker är än så länge i ett tidigt skede, enligt Kristina.
– Nu vill vi bygga en stadsdel där folk vill bo och trivs i.
Text & foto: Lisa Selander