Utbildnings- och jobbcenter utökar

Förutom jobbcoachning, SFI-undervisning, studievägledning och stöd i att skriva CV:s kan man låna ett skrivbord och en dator för att plugga på Utbildnings- och jobbcentret i Gottsunda.

Det är snart ett år sedan Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda slog upp portarna. Man hade trott på ett stort intresse, men året som gått har överträffat förväntningarna.

Koordinator Eren Kaya berättar att mellan 200 och 250 personer besöker centret varje vecka och på olika sätt får alla som vill hjälp.
– Det handlar om allt från enkla frågor angående ett cv till att matcha de jobbsökande mot företag och organisationer som behöver personal.
Den stora skillnaden mot en traditionell Arbetsförmedling är att på centret i Gottsunda sker allt frivilligt och på den sökandes initiativ. Man skrivs inte in och man måste inte delta i vissa möten eller utbildningar.

Ansvaret ligger hos de som söker hjälp. En coach tar emot och stöttar, men de sökande utför uppgifterna. Centret i Gottsunda är också mer lättillgängligt än de flesta Arbetsförmedlingar och har generösa öppettider. Eren poängterar hur viktigt det är att vara beläget mitt i Gottsunda centrum, där många Gottsundabor befinner sig varje dag.
– Man kan bara slinka in här och behöver inte boka eller planera i förväg.
Andreas Christoffersson är ansvarig för verksamheten och konstaterar också han att satsningen som invigdes i mars har varit mycket lyckad. Sedan starten har drygt 5 000 personer besökt Centret och de flesta har där efter kommit vidare i utbildningar eller jobbsökande. Ett stort antal personer har också fått arbeten eller praktikplatser – även om det inte går att säga exakt hur många.
– Vi kommer att följa upp våra satsningar så småningom för att se mer precis vad som lyckats, men hittills kan jag säga att många lämnat försörjningsstöd och nu istället pluggar eller jobbar.

Att Gottsunda är extra utsatt när det gäller arbetslöshet och utanförskap är välkänt och det slutgiltiga målet med Utbildnings- och jobbcentret är att bryta den tråkiga trenden. Både Eren och Andreas tror att det handlar mycket om tid och attityd från redan etablerade svenskar. Att anställa en person med en annorlunda bakgrund, kanske med ett annat språk, kan kännas riskabelt, men är på lite sikt en vinst.
– Det öppnar dörrar till mycket, säger Eren. Ibland till helt nya kundgrupper!

Den här torsdagen försiggår en särskild Utbildningsmässa i lokalen mittemot Centret och utställare och besökare försöker hitta varandra i vimlet. En av utställarna är Moa Lärcentrum och rektor Jeanette Zetterqvist berättar att hon vill rekrytera deltagare till utbildningar inom vården. Det handlar om undersköterskor och vårdbiträden och intresset är stort.
– Jag delar ut information och försöker presentera våra olika utbildningar, säger Jeanette. Det är väldigt bra att få komma till just Gottsunda där vi tror att många framtida elever finns.

Sedan en tid har Utbildnings- och jobbcentret utökat sina lokaler på ovanvåningen i Gottsunda centrum, men den stora publika lokalen mitt i centret kommer även den att vara kvar. Andreas berättar att den egentligen var tänkt som en tillfällig plats för att synas, men att den nu blir kvar.
– Det har fungerat så bra att vi blir kvar också här, avslutar han. Det känns fint att vi behöver plats för fler i vår viktiga verksamhet.
Text & Foto: Anna Löfving