Studenten 2020 i Rosendal


På det kommunala Rosendalsgymnasiet hålls ”under så högtidliga former som möjligt” ett digitalt firande för studenterna mellan klockan 13.00 och 14.00 den 5 juni. Betygen skickas till eleverna med post. Anledningen till att firandet blir digitalt är den rådande coronapandemin. ”Alla elever är varmt välkomna att delta” hälsar de ansvariga på kommunen och tillägger att man beslutat att flytta det traditionella studentfirandet med utspring och fester till den 14 augusti.
– Studentexamen är en stor händelse i livet och det är förstås tråkigt att inte kunna fira på examensdagen. I den situation som råder tycker vi att det är bättre att skjuta upp firandet än att ställa in det helt, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.