Tävling om Gottsunda Centrum

Idékoncepttävlingen pågår mellan 12 augusti och 14 oktober. I slutet av hösten inleds förhandling med en av aktörerna.

Uppsala kommun meddelar nu att man återupptar försäljningsprocessen av Gottsunda centrum efter en tillfällig paus med anledning av coronapandemin. ”Externa aktörer bjuds in att bidra med kompletterande kompetenser och utvecklingskraft som en viktig del av expansionen i södra Uppsala” skriver kommunen på hemsidan. Fram till den 14 oktober har du på dig om du är intressera ad av köpa GC – i slutet av hösten får du reda på om det blir ditt!