Nu renas dagvattnet från Gottsunda

Ny dagvattenpark i Gottsunda anläggs.

Arbetet med att anlägga den nya dagvattenparken mellan Gottsundavägen och Vårdsätravägen har inletts. Det meddelar Uppsala komun på sin hemsida och fortsätter: Parken kommer att rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds ut i Hågaån. Den kommer också att bidra till ökad biologisk mångfald i området.