5 miljoner till avhopparverksamhet

Foto: Marco Chilese

Uppsala kommun startar en avhopparverksamhet där målet är att fler personer ska lämna en kriminell verksamhet och kunna vända sig till socialförvaltningen för stöd och hjälp.

– Uppsala ska vara en trygg kommun att leva i. Då behövs en effektiv avhopparverksamhet som når ut till de som är beredd att lämna en kriminell livsstil. Med fler anställda och en ny organisation stärker vi verksamheten, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande.