Annonsera

Södra Staden är ett gratismagasin med fullt fokus på superlokala nyheter och reportage. I utdelningsområdet som består av stadsdelarna, Sunnersta, Norby, Rosendal, Ulleråker, Ultuna, Eriksberg, Vårdsätra, Gottsunda, Valsätra, Ekeby och Kungsgärdet bor 45 000 personer i 19 500 hushåll. Här går utvecklingen verkligen spikrakt uppåt, bostäder byggs, handelsområden utvecklas och det finns en stark framtidstro.

I Södra Staden får läsarna chansen att ta del av nyheter som sker i deras direkta närhet, ju närmare individen vi kommer desto intressantare
blir det. Magasinet ska inspirera och engagera läsaren till att ta del av allt som erbjuds i deras närområde. Konsumentundersökningar om våra medievanor visar att det bästa sättet att nå fram med sin marknadsföring är i gratismagasin. Då är läsaren som mest mottaglig för erbjudanden och tips. Är dessa dessutom i läsarens/konsumentens direkta närhet höjs värdet ytterligare. I tidningen Södra Staden är annonserna något som våra läsare uppskattar.

Följ Södra Staden på facebook och instagram!

ettor_ss

Annonsera i Södra Staden
Vill du veta mer om annonsering i tidningen Södra Staden och på sodrastadenuppsala.se, kontakta Jonas Rådström eller Kim Ohvo för mer information.

Jonas Rådström
076-035 10 79
jonas.sodrastaden@gmail.com

Kim Ohvo
076-848 38 73
kim.sodrastaden@gmail.com