Kontakt

Södra Staden är ett gratismagasin med fullt fokus på superlokala nyheter och reportage som distribueras till alla boende i stadsdelarna, Sunnersta, Norby, Rosendal, Ulleråker, Ultuna, Eriksberg, Vårdsätra, Gottsunda, Valsätra, Ekeby och Kungsgärdet där det bor 45 000 personer i 19 500 hushåll.

Södra Staden ägs och ges ut av Öfre Slotts Media AB. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna men ange källa.

Chefredaktör
Anna Löfving
anna@rullgrusmedia.se

Reporter
Ylva Liljeholm

Ansvarig utgivare
Klara Löfving
klara.lofving@hotmail.com